Nowy certyfikat ISO
ISO 9001:2015

AJ Fabryka Mebli wykazuje zdolność do stałego dostarczania wyrobów spełniających wymagania klienta i chęci do ciągłego doskonalenia procesów. Podejście procesowe pozwala firmie AJFF zdefiniować  wszelkie interakcje i zależności. Poprzez skuteczny nadzór i monitorowanie celów organizacja jest w stanie podejmować działania doskonalące rzutujące na wyrób końcowy, zadowolenie Klientów, a także wyniki finansowe organizacji. Stosowanie podejścia procesowego jest jednym z kluczowych elementów o jaki opiera się wdrożony, utrzymywany i funkcjonujący system zarządzania. Realizacja powyższych  założeń, które są zbieżne z misją i wizją firmy AJFF została potwierdzona zgodnością z postanowieniami normy ISO 9001:2015, na co firma została certyfikowana z pozytywnym wynikiem.