Wyniki ankiet 2023
Świętujemy na słodko

Mamy co świętować!

Jesteśmy odpowiedzialną organizacją. Połączenie działań przyczyniających się do realizacji celów biznesowych z działaniami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi traktujemy w naszej Fabryce priorytetowo. Budujemy kulturę organizacyjną, która zachęca i przyczynia się do sukcesu, a zaangażowanie ma realny wpływ na osiągniecie go. Po raz kolejny badaliśmy zaangażowanie i satysfakcje naszych pracowników. Badanie NPS wykazało znaczny wzrost i wpłynęło na rozwój naszej organizacji w ostatnim czasie.

Dzięki ankiecie pracownicy mogą mieć realny wpływ na otaczającą rzeczywistość w miejscu pracy.

Dziękujemy!