Patronat AJ Fabryka Mebli
Wspieramy Fundację Przystań

Nasza firma AJ Fabryka Mebli zawarła porozumienie w ramach którego objęliśmy stałym patronatem Fundację PRZYSTAŃ.

Firma m. in. będzie wspierać i aktywizować rozwój osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania ich do samodzielności.

Fundacja PRZYSTAŃ powstała aby dać szansę na pracę i usamodzielnienie osobom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.