Obserwacje BBS
Bezpieczeństwo i higiena pracy w AJ Fabryka Mebli
Zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników ma fundamentalne znaczenie dla naszej Fabryki.
BBS to metoda obserwacji, która polega na wyeliminowaniu niebezpiecznych, a promowaniu bezpiecznych zachowań.
Dziękujemy wszystkim osobom, które biorą udział w obserwacjach. Każde wielkie osiągnięcie to efekt wysiłku, pracy i wiary w sukces.
To dowód, że najlepsze efekty możemy osiągnąć dzięki pracy zespołowej. W minionym tygodniu najbardziej zaangażowane osoby odebrały nagrody. GRATULACJE ❗️
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Wojciech Szeląg - specjalista ds. BHP w AJ Fabryka Mebli. To człowiek z ogromną pasją i zaangażowaniem.